دوره های موسیقی

دوره های موسیقی

هر ترم سه ماهه (۱۲ جلسه ای) هفته ای یک جلسه بصورت خصوصی داخل آموزشگاه  

شهریه کلاسهای موسیقی: هر ترم ۳ ماهه  ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

شهریه کلاسهای آواز (سنتی / پاپ / کلاسیک) : هر ترم ۳ ماهه ۵۲۰٫۰۰۰ تومان

 

تار، سه تار، عود و تنبور ……………………...چهار شنبه ها…………………………………….. استاد سیدسلمان حسینی

سنتور ………………………………………….... یک شنبه ها ……………………………………… استاد بحرایی

ویلن ……………………………………………….سه شنبه ها ……………………………………… استاد پرهام میرحسینی

پیانو و کیبورد ……………………………………. یکشنبه ها ………………………………………. استاد سیامک رضایی

گیتار……………………………………………یکشنبه و سه شنبه ………………………………… استاد متین کاشانکی

کمانچه …………………………………………..پنج شنبه ها   ……………………………………… استاد متین آهنگری

دف وتنبک،کوزه………………………………….دو شنبه ها ……………………………………….. استاد حسین کمال

آواز پاپ و کلاسیک …………………………….دو شنبه ها ………………………………………… استاد حسنی

آواز سنتی ……………………………………..چهار شنبه ها………………………………………. استاد حسن پور

ساز دهنی ………………………………………پنج شنبه ها ………………………………………. استاد علیرضا شیرین فرد

مشاوره موسیقی،تئوری ودشیفراژ……….. چهارشنبه ها…………………………………………استاد بلورچی

گیتار الکتریک……………………………………چهارشنبه ها………………………………………….استاد راسخی پور