دوره های موسیقی

دوره های موسیقی

هر ترم سه ماهه (۱۲ جلسه ای) هفته ای یک جلسه بصورت خصوصی داخل آموزشگاه  

شهریه کلاسهای موسیقی: هر ترم ۳ ماهه  ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

شهریه کلاسهای آواز (سنتی / پاپ / کلاسیک) : هر ترم ۳ ماهه ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

 

تار، سه تار، عود و تنبور ……………………...چهار شنبه ها…………………………………….. استاد سیدسلمان حسینی

سنتور ………………………………………….... یک شنبه ها ……………………………………… استاد بحرایی

ویلن ……………………………………………….سه شنبه ها ……………………………………… استاد کاوه تافته

پیانو و کیبورد ……………………………………. یکشنبه ها ………………………………………. استاد سیامک رضایی

گیتار……………………………………………یکشنبه و سه شنبه ………………………………… استاد متین کاشانکی

کمانچه …………………………………………..پنج شنبه ها   ……………………………………… استاد متین آهنگری

دف وتنبک،کوزه………………………………….دو شنبه ها ……………………………………….. استاد حسین کمال

آواز پاپ و کلاسیک …………………………….دو شنبه ها ………………………………………… استاد فردین یغما

آواز سنتی ……………………………………..چهار شنبه ها………………………………………. استاد حسن پور

ساز دهنی ………………………………………پنج شنبه ها ………………………………………. استاد علیرضا شیرین فرد

نی ……………………………………………….چهار شنبه ها………………………………………..استاد الیاس طغیانی

مشاوره موسیقی،تئوری ودشیفراژ……….. چهارشنبه ها…………………………………………استاد بلورچی

گیتار الکتریک……………………………………چهارشنبه ها………………………………………….استاد راسخی پور