تماشاخانه همای سعادت

تماشا خانه همای سعادت به طور رسمی در آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور هنرمندان مطرح سینما و تئاتر افتتاح گردید .